Fitshop Oversigt over garantiforlængelser

 
Vores garantiforlængelse til dit hjemmetræningsredskab garanterer at du altid er i topform.
Med Fitshop garantiforlængelse sikrer du dig mod materiale-, konstruktions- og produktionsfejl, som opstår efter producentgarantiens udløb.
 
  • Intet selvansvar ved skadestilfælde
  • Individuelle garantitider fra 1 års til 3(5) års varighed efter udløb af producentgarantien
  • Dækning af materiale-, konstruktions-, produktionsfejl
  • Denne forsikring kan kun tegnes i forbindelse med køb af et motionsredskab til hjemmebrug
  • Det tager kun ét opkald for at sætte en gnidningsfri skadesregulering i gang
 
pdf Yderligere informationer om garantiforlængelsen
 
Sådan virker Fitshop garantiforlængelsen - hurtigt, nemt og ukompliceret:
 
  • Vælg “Fitshop garantiforlængelse” med den ønskede løbetid når du bestiller
  • Efterfølgende får du en “garantiforlængelsespolice” tilsendt via e-mail
  • Gem venligst dokumenterne, hvis der skulle indtræde et skadestilfælde
  • Dit motionsredskab er straks forsikret ud over den lovpligtige garanti.
 
motionsredskaber
Prøv redskaberne personligt i butikken nu!
67 butikker i hele Europa og også i København
Europas Nr. 1 inden for træningsudstyr til hjemmebrug
67x i Europa